Logo Image
Elektroninių paslaugų vartotojų klausimyno forma (neanoniminė)* 1. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama aiškiai ir lengvai suprantamai:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:

HelpPaaiškinimas: ar elektroninė paslauga pateikiama taip, kad lengvai ir intuityviai suprantama, kokie naudotojo veiksmai reikalingi, norint užsakyti ir gauti paslaugą?
* 2. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama vizualiai patraukliai:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:

HelpPaaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos vizualinis išdėstymas, spalvinė gama ir kiti dizaino elementai sukuria teigiamą įspūdį, kuris skatina naudotis elektronine paslauga?
* 3. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos funkcijų ir parinkčių išdėstymas yra aiškus ir patogus:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:

HelpPaaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos funkcijų išdėstymas yra aiškus, meniu parinkčių skaičius patogus, nuorodų pavadinimai suprantami?
* 4. Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikta pakankamai informacijos apie elektroninę paslaugą?
Pasirinkite vieną iš atsakymų:

HelpPaaiškinimas: Ar pateikiama informacija, detalizuojanti elektroninės paslaugos teikimo sąlygas, terminus, reikalavimus, atsakomybes ir kt. svarbius aspektus, yra aiški, struktūruota ir aktuali?
* 5. Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiamos aiškios naudojimosi elektronine paslauga instrukcijos:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:

HelpPaaiškinimas: Ar aiškiai, patogiai ir išsamiai pateikiami paaiškinimai, kaip naudotis elektronine paslauga?
* 6. Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai būdų, kaip susisiekti su elektroninę paslaugą administruojančiais institucijos darbuotojais:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:

HelpPaaiškinimas: Ar pateikiami pakankami ir patogūs bendravimo su už elektroninės paslaugos teikimą atsakingais darbuotojais būdai (telefonai; el. pašto adresai; tiesioginio bendravimo internetu galimybė ar kt.)?
* 7. Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetentingai:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:

HelpPaaiškinimas: Ar į nurodytais būdais pateiktas užklausas yra atsakoma per priimtiną (jei yra – per nurodytą) laikotarpį ir tinkamai paaiškinant iškilusios problemos sprendimą?
* 8. Ar sutinkate su teiginiu, kad visą elektroninę paslaugą galite gauti internetu, nėra poreikio vykti į paslaugą teikiančią instituciją:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:

HelpPaaiškinimas: Ar visa elektroninė paslauga yra teikiama elektroniniu būdu, t.y. ar tam tikrais atvejais nėra poreikio dėl paslaugos gavimo vykti į paslaugą teikiančią instituciją (pvz. dėl specifinių paslaugos rūšių, arba dėl dokumentų originalų pateikimo ar gavimo, ar kt. atvejais)?
* 9. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikimas Jums atrodo saugus:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:

HelpPaaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos užsakymo ir gavimo procesas Jums atrodo saugus, t.y. iš naudotojo nereikalaujama perteklinių asmens duomenų, aiškiai pateikiamos nuostatos, susijusios su atitikimu reikalavimams darbui su asmens duomenimis, naudojamos saugios vartotojų tapatybės nustatymo priemonės?
* 10. Kaip dažnai Jūs naudojatės internetu?
Pasirinkite vieną iš atsakymų:
* 11. Jūsų amžius:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:
* 12. Jūsų lytis:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:
* 13. Jūsų išsimokslinimas:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:
* 14. Jūsų užsiėmimas:
Pasirinkite vieną iš atsakymų:
* 15. Jūsų gyvenamoji vieta:
Pasirinkite vieną iš atsakymų: